پرداخت آنلاین عوارض نوسازی

امکان پرداخت عوارض نوسازي شهرداري شهرکرد به صورت آنلاين در پورتال شهرداري شهرکرد فراهم شد

جلسه مشترک شورا و هيئت مديره سازمان فناوري اطللاعات و ارتباطات شهرداري شهرکرد با حضور اعضاء شورا سازمان و هيئت مديره سازمان ، تشکيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آيين تکريم و معارفه سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شهرکرد با حضور شهردار شهرکرد ، مديرحراست، مدير ارتباطات و روابط عمومي و پرسنل سازمان برگزارگرديد .

طي حكمي از سوي محمدرضا اميدي سرپرست شهرداري شهركرد، بهروز محمدپور به عنوان سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شهركرد تعيين گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ، سامانه فيش حقوقي شهرداري شهرکرد راه اندازي گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ، سامانه جمع سپاري خدمات الکترونيک با محوريت پاسخ به استعلامات بصورت الکترونيکي و سامانه تبلتي مختص کارشناسان بازديد خريداري گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري، دبيرخانه محرمانه اتوماسيون اداري به منظور ايجاد محيطي امن براي انجام کليه مکاتبات محرمانه داخلي راه اندازي گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ، جلسه هم انديشي خدمات شهرداري شهرکرد بصورت الكترونيكي (شهروندسپاري) در محل دفتر شهردار شهرکرد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري،دربيست و دومين جشنواره شهيد رجايي چهارمحال و بختياري ، شهرداري شهرکرد به عنوان دستگاه برتر در خصوص «استقرار ميز خدمت» انتخاب و با اهداي تنديس و لوح تقدير از زحمات نورالله غلاميان دهکردي شهردار شهرکرد تقدير و تشکر به عمل آمد.

اولين جلسه هم انديشي روساي سازمان هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري هاي کشور در روز سه شنبه مورخ 26/6/98 در سالن جلسات سازمان همياري ها و دهياري هاي کشور برگزار گرديد .

تصویر روز

آمار سایت

آنلاین ها
1
امروز
3
دیروز
1
هفته
95
ماه
13616
کل
92878